Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε  στο διαδικτυακό τόπο EOLIS (στο εξής «Διαδικτυακό τόπο»). Ο συγκεκριμένος Διαδικτυακός τόπος προσφέρεται σε εσάς από την Eolis (τοπική επωνυμία).

 

Εφαρμογή

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής «Όροι χρήσης») εφαρμόζονται σε όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης σε όλες τις πληροφορίες, συστάσεις ή/και υπηρεσίες που παρέχονται σε σας από ή μέσω του παρόντος Διαδικτυακού τόπου (στο εξής «οι Πληροφορίες»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο δηλώνετε τη συναίνεσή σας με τους Όρους Χρήσης. Οι εν λόγω Όροι Χρήσης δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν με άλλο τρόπο από την Eolis σε οποιοδήποτε χρόνο. Οι μεταβληθέντες ή τροποποιηθέντες Όροι Χρήσης ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 

Πληροφορίες και ευθύνη

 

Οι Πληροφορίες είναι αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η EOLIS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς ή οποιαδήποτε ανακρίβεια ή ατέλεια των Πληροφοριών, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρής αμέλειας από μέρους της EOLIS ή των διαχειριστών της. Επίσης, η EOLIS δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων – χωρίς περιορισμό – ζημιών που προκύπτουν από παράλειψη ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή χειραγώγηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου ή σε σχέση με αυτόν, θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την EOLIS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην EOLIS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή δημοσιεύεται στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

 

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

 

Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους του διαδικτύου. Η EOLIS δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστότοπων του διαδικτύου που οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο ή των ιστότοπων στους οποίους οδηγεί ο παρών ιστότοπος. Η EOLIS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της EOLIS δεν ισχύει σε τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε τέτοιου είδους εξωτερικούς ιστότοπους ή μέσω αυτών.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο και οι Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην EOLIS. Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν το Διαδικτυακό τόπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική χρήση, για παράδειγμα μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Διαδικτυακού τόπου σε τυχόν εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους ή δημιουργία συνδέσμων, συνδέσμων υπερκειμένου ή συνδέσμων σε βάθος μεταξύ του Διαδικτυακού τόπου και τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της EOLIS.

 

Το «EOLIS®» αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της EOLIS.

Το εμπορικό σήμα Nespresso ανήκει σε τρίτους και δεν συνδέεται με την EOLIS.

 

Αυτόκλητες ιδέες

 

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό αποτελούμενο από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες ή άλλο (στο εξής τα “Υλικά”) σε αυτό το Διαδικτυακό τόπο ή τα στείλετε στην EOLIS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με διαφορετικό τρόπο, η EOLIS θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει ή/και να εκμεταλλευτεί εμπορικά τέτοιου είδους Υλικά στο μέγιστο βαθμό και χωρίς χρέωση, ενώ η EOLIS δεν θα δεσμεύεται από οποιαδήποτε υποχρέωση τήρησης απορρήτου σε σχέση με αυτά τα Υλικά.

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε πλήρως την EOLIS έναντι όλων των ενεργειών, αξιώσεων και υποχρεώσεων που τυχόν υποστεί, υποβληθεί ή επιβαρυνθεί η EOLIS ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και αξιοποίησης των Υλικών που παραβιάζουν τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ζημιογόνα (παράνομα) έναντι των τρίτων.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη και ισχύ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, εκτός αν κανονιστικές απαιτήσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα ορίζουν διαφορετικά.

 

Τελευταία έκδοση: 17 Ιανουαρίου 2018

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο

 

Η παρούσα EOLIS Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει τη συλλογή, χρήση και άλλες μορφές επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών από την EOLIS και τον παρόντα ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες σας;

 

H EOLIS, Δημαρχείου 21, Αιγάλεω, Ελλάδας, αποτελεί το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η EOLIS δεσμεύεται να σέβεται και να προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας.

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, χώρα διαμονή και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και κάποιες προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προϊόντων EOLIS. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να:

 

  • επικοινωνούμε μαζί σας με προσωπικό τρόπο, όπως για παράδειγμα να απαντήσουμε σε σχόλια ή ερωτήσεις σας, ή αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα EOLIS
  • διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή σας σε πιθανούς διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, έρευνες ή χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας
  • πραγματοποιήσουμε έρευνα αγοράς και να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα
  • για στατιστικούς σκοπούς
  • να σας επικοινωνήσουμε μελλοντικές προωθητικές και εμπορικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της άμεσης προώθησης προϊόντων
  • διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε ερωτήματα ή παράπονα
  • οτιδήποτε άλλο αναφέρεται κατά το χρόνο που συλλέγονται οι πληροφορίες ή σε σχετικό εύλογο χρονικό διάστημα

 

Με ποιο τρόπο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Μπορείτε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα:

 

  • με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)
  • με την επικοινωνία με το Τμήμα Καταναλωτών μέσω e-mail, τηλεφωνικώς ή γραπτώς
  • με τη συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια, event, διαγωνισμό ή online forum, ή

 

Πώς μοιραζόμαστε ή μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Η EOLIS δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή πράκτορες προκειμένου να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασμό της EOLIS. Με εξαίρεση όσων ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, η EOLIS δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει, μισθώσει ή παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Η EOLIS απαιτεί από τους συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας επιμελώς.

 

Θα διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν απαιτείται κάτι τέτοιο από το νόμο, εφόσον είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή καταπολέμηση μίας απάτης, όπου απαιτείται για την επίλυση διαφορών, ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη επιτακτική ανάγκη, η οποία υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει να υπερτερεί των συμφερόντων της ιδιωτικότητάς σας, όπως είναι η ασφάλεια της επιχείρησής μας και η ασφάλεια του προσωπικού μας.

 

Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

 

Η EOLIS θα λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει από την απώλεια ή την παράνομη επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση φορμών ασφαλούς εγγραφής, κρυπτογράφηση δεδομένων και περιορισμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία σας.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε να προσωπικά σας στοιχεία;

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Θα διατηρήσουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να τηρήσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές και να θέσουμε σε ισχύ τις συμφωνίες μας.

 

Cookies κι ανίχνευση ιστότοπου

 

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεσθε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Το cookie δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες μεμονωμένα αλλά όταν διαβάζεται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορεί να δώσει πληροφορίες για να παράσχει μια πιο φιλική στο χρήστη υπηρεσία όπως είναι η ανίχνευση σφαλμάτων. Η EOLIS δεν συλλέγει cookies!

 

Παιδιά

 

Συνιστούμε θερμά στους γονείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών τους ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών. Η EOLIS εν γένει δεν έχει ως στόχο τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ή/και την εκ προθέσεως επικοινωνία με τα παιδιά. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με ένα παιδί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εύλογη ευκαιρία στους γονείς ή τους κηδεμόνες να συναινέσουν προτού προβούμε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού, εκτός κι αν πρόκειται για μια απλή απάντηση σε ερώτημα ενός παιδιού ή την εξυπηρέτηση αιτήματος ενός παιδιού.

 

Αλλαγές στην πολιτική

 

Ενδέχεται, κατά διαστήματα, να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων EOLIS. Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική σε τακτική βάση. Η παρούσα πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 17 Ιανουαρίου 2018.

 

Ερωτήσεις και σχόλια

 

Παρακαλείστε να μας στείλετε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας σχετικά με το προσωπικό απόρρητο στο info@eolis.gr

 

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας καθώς επίσης να ζητήσετε διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων σας σε περίπτωση που είναι λανθασμένα ή μη σχετικά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με e-mail στο info@eolis.gr αναφέροντας το όνομα και τη διεύθυνσή σας.